Boldenon kuru zararlar?

ÖZET
Amaç: Çalışmada sosyal medya aracılığı ile tanıştığı kişilerle buluşarak cinsel saldırıya maruz kalan olguların analizi, bu suretle sosyal ağların oluşturabilecekleri tehlikelere dikkat çekilmesi ve güvenli internet kullanımının sağlanabilmesi için alınabilecek önlemlerin tartışılması amaçlandı.

Materyal ve Metod: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na 2011-2013 yılları arasında cinsel istismara maruz kalma öyküsü ile gönderilen toplam 162 olgu içerisinde sosyal medya aracılığı ile tanıştığı kişilerle buluşarak cinsel saldırıya maruz kalan 13 olgu çalışma kapsamına alındı.

Bulgular: Çalışmadaki mağdurların tamamı kadın, saldırganların tamamı erkekti. Olguların yaş ortalamasının 17,00±2,3 olduğu saptandı. Sadece bir olgu 19 ve üzeri yaş grubunda yer alıyordu. Olgularımızın 10’unda cinsel saldırının penetrasyon şeklinde gerçekleştiği, bunlardan dört olguda vajinal, üç olguda anal, üç olguda hem anal hem vajinal penetrasyona maruz kalma iddiasının bulunduğu, üç olguda penetrasyon iddiası olmadığı tespit edildi. Muayene sonucunda ise üç olguda vaginal yolla penetrasyon, üç olguda anal yolla penetrasyon, bir olguda ise hem anal, hem vaginal penetrasyona ait bulgular saptandı.

Sonuç: Çocukların internette olası zararlı ortam ve davranışlara maruz kalmasının tam anlamıyla önlenmesi mümkün değilse de zararlar hakkında gerekli bilgi birikiminin sağlanması ve davranış şekillerinin öğretilmesinin etkili bir korunma için faydalı olacağı düşünülmektedir.

Boldenon kuru zararlar?

boldenon kuru zararlar?

Media: